Nedan följer ett urval av de objekt vi uppfört. 
I samtliga fall har vi varit huvudentreprenör och samordningsansvariga. 
Objekten har varit totalentreprenader eller delade entreprenader där beställaren själv köpt en byggsats som vi slutfört till färdig produkt.