TCR Bygg & Consult AB’s kvalitetspolicy bygger på enkla och väl genomtänkta

samarbetsformer mellan beställare och oss på företaget.

Vi arbetar nära våra kunder med stor lyhördhet för deras kunnande och önskemål samt med goda kontakter gentemot berörda myndigheter, allt för en god relation och ett väl genomfört projekt.

Detta innebär att vi på TCR Bygg & Consult AB strävar efter bla.

  • Att hålla hög kvalitet efter önskad standard, så kostnaderna för projektet blir så optimala som möjligt för kunden.
    Att ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare och myndigheter som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Att ha en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
  • Att hålla utlovade färdigställande tider.
  • Att med hjälp av egenkontroller kunna överlämna ett färdigställt projekt som är komplett och felfritt.